Disclaimer

Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quality Business Drive.

QBD aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze pagina's zich bevinden of andere servers die via deze pagina's benaderbaar zijn.

Alle door u aan QBD verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Andere organisaties hebben géén toegang tot uw gegevens.
Uw gegevens zullen ook nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.

De pagina's zijn geoptimaliseerd voor Mozilla 1.0/Microsoft Internet Explorer 5.5 en hoger voor een PC met Windows
besturingssysteem. De aanbevolen schermresolutie voor deze site is minimaal 1024 x 768 pixels.
Contact Express BedrijfContact Express BedrijfContact Express Bedrijf